Prishöjning från och med 1 juni 2022 på trall

Prishöjning från och med 1 juni 2022 på trall

Skriven av Emma Vassée


Den 1 juni 2022 höjer vi priset på trall med anledning av kraftigt ökade råvarukostnader. Prisökningen gäller samtliga virkeslängder överstigande 3 meter.