Vad är durasense?

Framtidens byggmaterial med lågt underhållsbehov

Minimalt underhåll

Lätt att installera

Slitstarkt

Stilsäkert

I vårt sortiment finns det en rad av olika profiler som går att använda för olika ändamål. Profilerna är speciellt framtagna för trallgolv, fasadbeklädnad, stall- och bullerplank, men går självklart att använda för många andra ändamål.

Ett unikt materialval

DuraSense är ett samlingsnamn för de produkter som är framställda av en solid träkärna i kombination med ytskikt i träfiberkomposit. Produkterna är framtagna för att kunna ersätta olika typer av material så som till exempel impregnerat virke, plastprofiler och vanligt trävirke. Materialet består av cirka 95% gran och tall, vilket ger en stark och lätt produkt med lång livslängd. Givet att kärnan består av massivt trä är materialet avsevärt styvare och mer formstabilt jämfört med traditionella plastkompositer.

Den solida träkärnan består av gran eller tall från ansvarsfullt förvaltade skogar. Virket har sedan värmebehandlats för att kunna motstå röta. Själva processen med att värmebehandla träet sker med hetta och ånga. Inga kemikalier används och således består materialet endast av förnybar råvara. Träet hettas upp till 180-240 grader under ett flertal timmar, och i upphettningsprocessen ändras träets kemiska struktur vilket medför motstånd mot rötsvamp. Ett värmebehandlat trä består av ca 4,65% fukthalt (+/-1,1%), vilket kan jämföras med vanligt trä som kan ligga uppemot 19-22% mitt i virket, vilket gör det mer formstabilt. I de flesta fall består virket av Thermowood från svensk skog och detta är producerat enligt ITWA.

8

unika profiler

10+

vackra kulörer

800+

Nöjda kunder

5

specialister

DuraSense ett smart val för minimalt underhåll

Våra profiler