Fabriksvisit

Fabriksvisit

Skriven av Emma Vassée


På vårt senaste team-event gick vi alla en fabriksvisit. Här visar vi upp hur det ser ut före- och efter behandling av vår trall DuraSense®. 

Virket har värmebehandlats för att kunna motstå röta. Själva processen med att värmebehandla träet sker med hetta och ånga. Inga kemikalier används och således består materialet endast av förnybar råvara.
Träet hettas upp till 180-240 grader under ett flertal timmar, och i upphettningsprocessen ändras träets kemiska struktur vilket medför motstånd mot rötsvamp.

Träkärnan beläggs sedan med träfiberkomposit som produceras i Stora Ensos fabrik i Hylte. Kompositen består av återvunnet trä och en plastpolymer.