Vad är DuraSense?DuraSense är ett samlingsnamn för de produkter som är framställda av en solid träkärna i kombination med ytskikt i träfiberkomposit. Produkterna är framtagna för att kunna ersätta olika typer av material så som till exempel impregnerat virke, plastprofiler och vanligt trävirke.

I vårt sortiment finns det en rad av olika profiler som går att använda för olika ändamål. Profilerna är speciellt framtagna för trallgolv, fasadbeklädnad, stall- och bullerplank, men går självklart att använda för många andra ändamål.

Den solida träkärnan består av gran eller tall från ansvarsfullt förvaltade skogar. Virket har sedan värmebehandlats för att kunna motstå röta. Själva processen med att värmebehandla träet sker med hetta och ånga. Inga kemikalier används och således består materialet endast av förnybar råvara.
Träet hettas upp till 180-240 grader under ett flertal timmar, och i upphettningsprocessen ändras träets kemiska struktur vilket medför motstånd mot rötsvamp.

Ett värmebehandlat trä består av ca 4,65% fukthalt (+/-1,1%), vilket kan jämföras med vanligt trä som kan ligga uppemot 19-22% mitt i virket, vilket gör det mer formstabilt. I de flesta fall består virket av Thermowood från Stora Enso och detta är producerat enligt ITWA.

Träkärnan beläggs sedan med träfiberkomposit som produceras i Stora Ensos fabrik i Hylte. Kompositen består av återvunnet trä och en plastpolymer. Bland annat används endast vanliga plaster utan phtalater. Att använda sig av träfiberkomposit minskar plastanvändandet jämfört med 100% plast och ger dessutom profilen en mer naturlig träkänsla. Genom att belägga träkärnan med träfiberkomposit ger det produkten styrka och styvhet. Dessutom möjliggör det färgsättningen av produkten.

Och för att inte missa nämna så går Durasense produkter utmärkt att tvätta med högtryckstvätt utan att materialet kommer till skada.