Disclaimer

Please note that these results should only be seen as an indication. It is the customer's responsibility to ensure that the design, material consumption, dimensions, etc. are correctly calculated. What appears on this page does not in any way represent a formal recommendation. DuraSense in no way takes responsibility for the correct design and construction of customer projects or for any problems that may arise if information on this website is used in its entirety or in parts.

Friskrivningsklausul

Observera att resultatet endast skall ses som en indikation och det är kundens ansvar att säkerställa att design, materialåtgång, dimensioner etc. är korrekt beräknade. Det som visas på denna sida representerar inte på något sätt en formell rekommendation. DuraSense tar på intet sätt ansvar för korrekt design och konstruktion av kundprojekt eller för eventuella problem som kan uppstå om information på denna hemsida används i sin helhet eller i delar